Informasjon


Orientering om vigsel

Velg ønsket dato for vigsel.
Dersom du ikke finner ønsket dato er den allerede opptatt av andre som skal gifte seg samme dagen.
Etter at dato for vigsel er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg har en tidligere registrering", og oppdatere innholdet.

OBS! Bruk samme fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.


Ta kontakt med oss på epost dersom det er disse alternativene dere ønsker.
Dersom du ønsker å endre bryllupsdato, så ta også kontakt med oss.

Innsamlet data i forbindelse med forespørselen blir lagret og benyttet så lenge det er behov i henhold til
retningslinjer for slike henvendelser.